สำนวนคำว่า Rainy Day

สำนวนภาษาอังกฤษคำว่า Rainy day ไม่ใช่แปลว่า วันที่มีฝนตก Rainy day จะคล้ายกับว่า วันฝนตก แล้วออกไปหากินไม่ได้ เป็นสำนวนที่อเมริกันชนเขาใช้่ หมายความว่า เวลาที่เดือดร้อน เวลาที่ไม่มีจะกิน เวลาที่หาเงินไม่ได้ เวลาที่เงินขาดมือหมุนไม่ทัน เป็นคำที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งใช้กันบ่อยมากๆ เลยทีเดียว ดูตัวอย่างสำนวนภาษาอังกฤษคำนี้กัน


Listen my friend, you should start saving some money now, for a rainy day.
ฟังฉันนะเว๊ยไอ้เพื่อนยาก แกควรจะเริ่มเก็บเงินเก็บทอง ไว้บ้างได้แล้วนะ เอาไว้สำหรับเวลาฉุกเฉินที่เดือดร้อนตอนเงินขาดมือ

People in the rural areas save the rain from their roofs for a rainy day.
ชาวบ้านในชนบท เขาเก็บน้ำฝนจากหลังคาบ้านของเขา (รองน้ำไว้) เผื่อเอาไว้เวลาที่ขาดน้ำ

2 comments:

Bendz said...

Hi,

It's really a cool one. If you can't save money in your earning period, you'll face difficulties in your old age. Nice post. Well done and keep it up. Have a visit to my site all about car insurance.
Good blog and keep it up.
;)

แปล said...

ขอบคุณคะ สำหรับความรู้เกี่ยวภาษาอังกฤษ

Post a Comment