ฉันเหนื่อย "I'm tired"

"I'm tired" มีความหมายว่า เหนื่อย และยังมีอีกหลายๆประโยค หลากหลายสำนวน ที่ใช้แทนกันได้ จะไ้ด้ไม่ต้องใช้ "I'm tired" กันบ่อยๆ ดูประโยคภาษาอังกฤษด้านล่าง

I'm beat.
I'm exhausted.
I'm pooped.

สำนวนคำว่า Rainy Day

สำนวนภาษาอังกฤษคำว่า Rainy day ไม่ใช่แปลว่า วันที่มีฝนตก Rainy day จะคล้ายกับว่า วันฝนตก แล้วออกไปหากินไม่ได้ เป็นสำนวนที่อเมริกันชนเขาใช้่ หมายความว่า เวลาที่เดือดร้อน เวลาที่ไม่มีจะกิน เวลาที่หาเงินไม่ได้ เวลาที่เงินขาดมือหมุนไม่ทัน เป็นคำที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งใช้กันบ่อยมากๆ เลยทีเดียว ดูตัวอย่างสำนวนภาษาอังกฤษคำนี้กัน


Listen my friend, you should start saving some money now, for a rainy day.

"I'm sorry!" ฉันเสียใจมีสำนวนอื่นอีกมั๊ย

เบื่อมั๊ยกับสำนวนคำว่า "I'm sorry!" หากเบื่อล่ะก้อยังมีอีกหลากหลายสำนวนภาษาอังกฤษที่มีความหมายว่า เสียใจ

I'm so sorry.

A tower of strength คืออะไรในสำนวนภาษาอังกฤษ

สำนวน A tower of strength หมายถึง a person who supports and helps you through a difficult time หรือหมายความว่า เสาหลัก ( บุคคลที่คอยโอบอุ้มช่วยเหลือเราในยามลำบาก ) ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษของสำนวนนี้

Somchai became a tower of strength for his entire family after his father was made unemployed.
สมชายกลายเป็นเสาหลัีกของครอบครัว หลังจากที่พ่อของเขาตกงาน