ฉันเหนื่อย "I'm tired"

"I'm tired" มีความหมายว่า เหนื่อย และยังมีอีกหลายๆประโยค หลากหลายสำนวน ที่ใช้แทนกันได้ จะไ้ด้ไม่ต้องใช้ "I'm tired" กันบ่อยๆ ดูประโยคภาษาอังกฤษด้านล่าง

I'm beat.
I'm exhausted.
I'm pooped.
I'm worn out.
I'm done.
I'm sleepy.
I'm spent.
I'm flat out tired.
I'm dead on my feet.
I'm running on empty.
I'm running on fumes.
I'm fatigued.
I'm tired out.
I'm weary.
I'm dog tired.
I'm tired to the bone.
I'm knackered.
I'm dragging.

5 comments:

Domonyi Károly said...

Hi,

Your site is one of my favorites seen around blog explosion. Keep up the good work.
I enjoy reading your blog. It is great to find someone who can find the fun things in life!
I wish you all the best in all years. I look forward to developing a friendship and networking with you.
Take a look at my websites Aries Network in Europe.

With Regards,
Karoly Domonyi
http://www.twitter.com/AriesNetwork

retnet said...

nice post...

Nanang said...

Nice post... ^o^

Kittiwat Lopleepai said...

Excellent

Sukanya Prasertying said...

Great

Post a Comment